Fransız Guyanası Gezi Rehberi

PAYLAŞ:

Güney Amerika’nın Kuzey Atlantik Kıyısı’nda yer alan bir Fransız bölgesidir. Fransız Anayasası’nın denizaşırı illere ilişkin hükümlerine göre yönetilir. Güney ve doğusunda Brezilya ile batısında Surinam ile sınırlara sahiptir. Başkenti 250.000 nüfusa sahip Cayenne şehridir. Yüzölçümü açısından Fransa’nın en büyük denizaşırı bölgesidir.Tropik yağmur ormanlarının bulunduğu bölge ekolojik açıdan çok zengindir. Ancak maden yatakları azdır.

Nüfus artış hızı dünya ortalamalasının oldukça üstünde olan ülkede ortalama yaşam süresi 77 yıldır. 83.534 kilometrekarelik bir alana sahiptir ve kilometrekarebaşına 3 kişi düşer. Resmi dil Fransızca olmasına rağmen ülkede yirmiye yakın farklı dil konuşulur.

Fransız Guyanası, büyük ölçüde madencilik, ormancılık ve balıkçılık sektörlerine dayanan ve gelişmekte olan bir ekonomidir. Ekonominin dayandığı bir başka alan ise Guyana Uzay Merkezi’dir. Avrupa Uzay Ajansı’nın Ekvator’daki en önemli fırlatma merkezidir. Ülkemizin Türksat uyduları da bu bölgeden fırlatılmıştır.

Cayenne

Cayenne, Fransa’nın Güney Amerika topraklarındaki Fransız Guyanası’nın başkentidir. Şehir, Atlantik kıyısındaki Cayenne Nehri’nin girişindeki sırtlara konumlanmıştır. Saint Laurent du Maron’den 268 kilometre, Kourou’dan 64 kilometre uzaklıktadır.

Fransız Guyanası, Cayenne

Tarihi boyunca devletlerarasında çok kere el değiştirmiş olan şehrin kolonizasyonu 1604’ü bulmaktadır. İlk olarak Fransa tarafından kolonize edilen bu topraklar, İspanyol istilacılar tarafından fark edildiğinde fazla sıcak aynı zamanda zenginliklerden yoksun olarak görüldü. Bunu takiben Portekizliler, Tordesillas Antlaşması’nın hükümlerine uyulmasını sağlamak için bir saldırı başlatmıştır. Buna rağmen 1643’te Fransız sömürgeciler geri dönmüştür ve Cayenne bu sayede kurulmuştur. Fakat bu sefer de Amerikan yerlilerinin saldırılarıyla karşılaşan Fransız sömürgeciler geri dönmüştürler. Ertesi yıl Fransa tekrar dönüp bölgede kısa süreli kalıcılığını sağlamıştır. Takip eden on iki yıl içerisinde tekrar Fransızlara geçmeden önce  gidip gelmiştir.  1809’daki Cayenne İşgali sırasında Anglo-Portekizliler tarafından bir kez daha kuşatılmıştır ve 1814’e kadar ülke Brezilya’dan yönetilmeye başlanmıştır. Bu süreçten sonra tekrar Fransızların eline geçmiştir ve 1854-1938 yılları arasında sürgün yeri olarak kullanılmıştır.

Halkının “çalışmak zenginlik getirir” mottosuyla hareket ettiği Cayenne’e We’re No Angels, The Hardy Boys filmlerinde rastlanmaktadır. Bu şehrin adını taşıyan eski bir Fransız folk şarkısı da vardır. Ayrıca Porsche Cayenne arabası da esinini bu kentten almaktadır.

Yorumda Bulun