Niğde Gezi Rehberi

PAYLAŞ:

Kapadokya Bölgesinde yeralan Niğde ili, antik kentleri, tarihi ve kültürel eserleri, Aladağlar Milli Parkı ile önemli bir turizim merkezidir. İç Anadolu Bölgesi’nin “Orta Kızılırmak” olarak adlandırılan kesiminde bulunan Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Adana, İçel ve Konya ileri ile çevrilidir.

Deniz düzeyinden 1300 m yükseklikte bulunan ilin batı kesimi dalgalı düzlükler, kuzey, güney ve doğu kesimleri ise dağlık alanlarla kaplıdır. Güney ve güneydoğu sınırlarını Orta Torosların temelini oluşturan Bolkar Dağları çizmektedir.İç Anadolu Bölgesinin özelliğini taşıyan karasal iklim Niğde’de de egemendir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve genellikle kar yağışlıdır.

M.Ö. 3000 – 2000 yıllarını kapsayan Eski Tunç Devri’nde Niğde çevresinde önemli yerleşim birimlerinin olduğu yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda anlaşılmıştır. Eski Hitit Dönemi olarak adlandırılan bu dönemden sonra Niğde, Frig, Pers, Büyük İskender, Roma, Bizans egemenliklerinde kalmıştır.

Niğde yöresi daha sonra Selçukluların, Karamanoğullarının, Moğolların eline geçmiş, 1471 yılında da Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Niğde’de Gezilecek Yerler

10.000 yıllık geçmişe sahip olan Niğde’de tarihi ve kültürel yapılar, kale ve kuleler, termal ve SPA merkezleri, milli parklar ve korunan alanlar, müzeler, ören yerleri turizm açısından çeşitli olanaklar yaratır.

Gezilmesi Gereken Diğer Yerler: Sungurbey Cami, Afife Hanım Cami, Sır Ali Cami, Rahmaniye Cami, Cullaz Mescidi, Kıble Mescidi, Şah Mescidi, Darü’z-zikr Mescidi, Kıble Mescidi, Hüdavent Hatun Türbesi, Gündoğdu Türbesi, Şeref Ali Türbesi, Şah Süleyman Türbesi, Gülbaba Türbesi, Aladağlar Milli Parkı.

Alaaddin Cami

Niğde, Alaaddin Cami

1223 yılında Niğde sancak beyi Ziynettin Beşare tarafından yaptırılmıştır. 09.30-11.00 saatleri arasında güneş ışıklarının bıraktığı gölge, ‘Taçlı Kadın Başı’nı ortaya çıkarmaktadır. Efsaneye göre usta aşık olduğu ve evlenemeyeceğini bildiği sancak beyinin kızına duyduğu aşkı yaşatmak için kadını kapı süslemesindeki taşa resmetmiştir.

Kesikbaş (Şems-i Tebrizi) Türbesi

Niğde, Kesikbaş (Şems-i Tebrizi) Türbesi

Niğde’nin Eskisaray Mahallesi’nde bulunan türbe, oldukça sade inşa edildiğinden süslemeler görülmemektedir. Türbe hakkında birçok söylenti vardır. En kuvvetlisi burada yatan kişinin Şems-i Tebrizi olduğudur. ‘Mevlana’ adlı eserde Mehmet Önder “Niğde’deki Kesik baş Türbesi de Şems’e mal edilir” diyerek inanışı kuvvetlendirmiştir.

Eskiciler Mescidi

Niğde, Eskiciler Mescidi

Burhan mahallesinde yer alan bu mescidi yaptıran Hacı Mahmut’tur. Ahşap tavanlı ve direkli camiler grubundadır. Mescidin dışının oldukça sade olmasına karşın içinde zengin bezemeler göz alır.

Tarihi Niğde Evleri

Niğde, Tarihi Niğde Evleri

Cullaz ve Kadıoğlu sokakta yer alan geleneksel Niğde evleri kentteki geleneksel Türk evi özelliklerini çok iyi bir biçimde yansıtmaktadır. 19. yüzyıl geç Osmanlı yapı topluluklarındandır.

Aktaş Kilise Cami (Rum Kilisesi)

Niğde, Aktaş Kilise Cami

Yöre halkından alınan bilgiye göre 1842 tarihinde inşa edilmiştir. Kilisenin kuzeybatısına minare inşa edilmiştir. İçinde bulunan üzeri haç boyalı cam aydınlatma büyük önem taşımaktadır.

Gümüşler Manastırı

Niğde, Gümüşler Manastırı

İsmini aldığı Gümüşler kasabasının Orta Çağ’daki tarihi hakkında büyük önem taşımaktadır. Bu manastır Kapadokya bölgesindeki günümüze kadar iyi korunmayı başarmış en büyük manastırlardan birisidir.

Çiftehan Kaplıcaları

Niğde, Çiftehan Kaplıcaları

Ulukışla ilçesine bağlı Niğde’ye 80 km uzaklıktaki Çiftehan Kasabasında’dır. Kaplıca sularının deri hastalıkları, kadın hastalıkları, romatizma, beslenme bozuklukları gibi hastalıklara olumlu etkisi bulunmaktadır. Tesisler modern ve büyük kapasitelidir. Adana-Ankara yolunda olması ulaşımı oldukça kolay kılmaktadır.

Niğde’de Alışveriş

Niğde özgün el dokuma halılarıyla dünyaca tanınan bir şehirdir. Ayrıca palancılık (semercilik), çancılık, keçecilik, bıçakçılık, bu bölgede sürdürülen geleneksel el sanatları arasındadır. Bölgenin iklim koşulları bal ve pekmez yapımına elverişlidir. Aynı zamanda hasır sedir, el dokuma kilim gibi yöreye özgü ürünleri de alabilirsiniz.

Niğde Mutfağı

Niğde Mutfağı, değişik besinlerin tat vericilerle belirli yöntemlerle pişirilmesi ile kendine özgü bir karakter kazanmıştır.

Niğde’nin özel yemekleri arasında Niğde tavası, pancar çorbası, kuskus pilavı, ditme, tirit, Niğde çanağı, papara, oğma çorbası, mangır çorbası sayılabilir. Özel tatlıları ise hüsmeni (güllü), halveter, köfter ve pekmezdir.

Yapmadan Ayrılma

  • Aladağlar ve Bolkarlardaki doğal güzellikleri, Kayaardı bağlarını, Narlıgöl’ü gezmeden,
  • Kapadokya’nın hiç bozulmamış fresklerinin bulunduğu Gümüşler Manastırını, Antik Tyana kentini, Alaaddin Camisini görmeden,
  • Aladağlar ve Bolkar dağları eteklerindeki alabalık tesislerinde balık, kent merkezinde Niğde tavası yemeden,
  • Niğde’nin önemli el sanatı ürünlerinden olan halı ve kilimleri satın almadan geri dönmeyin.

Yorumda Bulun